Informatie

Stel uw vragen bij ons. U kunt voor elke vraag terecht. Geen enkele vraag is dom. Wij maken ook gebruik van informatie van het Ivoren kruis, waar u heel veel folders kunt vinden m.b.t. mondzorg.


Tarieven

Wij werken volgens de door de regering vastgelegde Nza tarieven. Dit betekend dat wij u enkel en alleen een rekening kunnen sturen voor de uitgevoerde tarieven.


Klachten

Doe uw mond open.
Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Doe dan uw mond open! Vraag ons om een verhelderend gesprek. Uw tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier deed. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.


Informatiepunt en klachtenregeling


Komt u er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT. Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.

 

 
 
 
E-mailen
Bellen